Hier is het herhalingslessenschema voor het seizoen 2023-2024

Hierbij het lesrooster voor de periode september 2023 t/m april 2024. Het programma kent weer 2 zaterdagochtenden op 3 december en 4 februari. Zoals vorig jaar is er een actieve avond gepland met een oefencircuit op 27 februari in en rond Den Heuvel. Alle lessen worden gegeven in Den Heuvel aan de Heuvelstraat 5 in Alphen, tenzij anders aangeduid of aangekondigd (bijvoorbeld oefeningen).
De oefenavond op (een nog nader te bepalen locatie) van 28 november heeft diverse ongevalssituaties en het thema "venement" met extra Lotusslachtoffers.

Let op: de competenties 1 t/m 6 en PBLS moet je minimaal elk jaar volgen. De competenties 7 t/m 15, kinderziekten en Kleine Ongevallen (KO) ten miste eenmaal per 2 jaar. Voor niet-leden adviseren we ook jaarlijkse harhalingen, zodat je vaardigheid op peil blijft.

Er worden ook nog aparte herhalingen BLS-AED gegeven voor diegenen die enkel een AED-certificaat hebben en geen EHBO-diploma. In overleg kunnen ook Eerstehulpverleners (EHBO'ers) hier aan deelnemen, PBLS (reanimatie bij kinderen) zit daar niet standaard bij.

Zoals vorig jaar moet je via email bij Geertje inschrijven als je een les wilt volgen. Hiervan wordt je steeds via mail bericht. Als er te weinig inschrijvingen zijn (minder dan 5) gaat de les niet door. Dit wordt uiterlijk één dag voor de les per mail bekend gemaakt. Dus check voordat je naar de les gaat even je mail. Als je was ingeschreven en je kan toch niet komen, laat het dan ook even weten.