Hier is het herhalingslessenschema voor het seizoen 2023-2024

Hierbij het lesrooster voor de periode september 2023 t/m april 2024. Het programma kent weer 2 zaterdagochtenden op 3 december en 4 februari. Zoals vorig jaar is er een actieve avond gepland met een oefencircuit op 27 februari in en rond Den Heuvel. Alle lessen worden gegeven in Den Heuvel aan de Heuvelstraat 5 in Alphen, tenzij anders aangeduid of aangekondigd (bijvoorbeld oefeningen).
De oefenavond op (een nog nader te bepalen locatie) van 28 november heeft diverse ongevalssituaties en het thema "venement" met extra Lotusslachtoffers.

Let op: de competenties 1 t/m 6 en PBLS moet je minimaal elk jaar volgen. De competenties 7 t/m 15, kinderziekten en Kleine Ongevallen (KO) ten miste eenmaal per 2 jaar. Voor niet-leden adviseren we ook jaarlijkse harhalingen, zodat je vaardigheid op peil blijft.

Er worden ook nog aparte herhalingen BLS-AED gegeven voor diegenen die enkel een AED-certificaat hebben en geen EHBO-diploma. In overleg kunnen ook Eerstehulpverleners (EHBO'ers) hier aan deelnemen, PBLS (reanimatie bij kinderen) zit daar niet standaard bij.

Zoals vorig jaar moet je via email bij Geertje inschrijven als je een les wilt volgen. Hiervan wordt je steeds via mail bericht. Als er te weinig inschrijvingen zijn (minder dan 5) gaat de les niet door. Dit wordt uiterlijk één dag voor de les per mail bekend gemaakt. Dus check voordat je naar de les gaat even je mail. Als je was ingeschreven en je kan toch niet komen, laat het dan ook even weten.

 


 

Voor een overzicht van de competenties zie een stuk verderop.

Avondlessen: 19.30 uur tot 22.00 uur (Mathieu)

Zaterdagochtend 08.45 uur tot 12.45 uur (Mathieu)

donderdag

14 sept 2023

3,4 incl PBLS

 

dinsdag

24 okt 2023

1,5,6, 7

 

maandag

6 nov 2023

2,9,10, KO

 

dinsdag

28 nov 2023

op locatie 1,7 t/m 11 kan nog wat bijkomen

Niet in Den Heuvel

zaterdagochtend

9 dec 2023

1 t/m 6 incl PBLS

 

maandag

18 dec 2023

8,15, Kinderziekten

 

dinsdag

9 jan 2024

1,5,6,7

 

zaterdagochtend

3 feb 2024

kinderziekten

2,9,10,14,15

 

maandag

19 feb 2024

Oefencircuit

competenties nog te bepalen (extra lotus)

Zaal 1, 2 en balustrade

dinsdag

26 mrt 2024

11,12,13 verzoeken

 
 

apr 2024

jaarvergadering

Nog nader te bepalen

 


Ochtendlessen: 8.45 uur tot 12.30/12.45 uur (Marjo)

maandag

11 september 2023

1 t/m 6 incl PBLS

 

woensdag

18 oktober 2023

12 t/m 15 + KO

 

dinsdag

9 januari 2024

1 t/m 6 incl PBLS

 

donderdag

15 februari 2024

7 t/m 11 kinderziekten

 

BLS-AED herhaling voor niet-leden:

dinsdag

26 september 2023

BLS-AED Mathieu

 

maandag

18 maart 2024

BLS-AED Marjo

 

 


EH aan Kinderen (Marjo): 19:30-22:00 uur Marjo

 

maandag

16 oktober 2023

PBLS en kinderziekten

 

dinsdag

12 maart 2024

PBLS en kinderziekten

 

 

 


 

Oude lijst Competenties   Nieuwe lijst Oranje Kruis (2016)
1 Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp   1.3 Zorgen voor professionele hulp
      2.1 Let op gevaar
      2.2 Verplaatsen: Rautekgreep, aan enkels, hinkelen, kind
      2.3 Beperken besmetting, handschoenen
2 Stoornissen in het bewustzijn   3.3 Beoordelen bewustzijn: alert, niet alert of bewusteloos
    3.6 Stabiele zijligging
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
    3.8.6 ziekten: epilepsie, koortsstuip, meningitis, diabetes, CVA/TIA, syncope (blijvend)
3 Stoornissen van de ademhaling   3.1 Snel op de zij draaien bij braken
    3.4 Beoordelen ademhaling
    3.8.1 Verslikking
    3.8.1 Verslikking bij zuigeling
    3.8.1 Mondinspectie
    3.8.2 Ziekten met adh gevolg / hyperventilatie
4 Stilstand van de bloedsomloop   3.5 Beoordelen ademhaling: niet normaal: BLS & AED
    3.5.2 BLS bij drenkeling
    3.5.3 PBLS
    3.8.4 hartklachten herkennen
5 Ernstige uitwendige bloedingen   3.2 Druk op wonde, wondsnelverband, traumazwachtel, tourniquet (knevel), bloedstelpende gazen
6 Shock   3.8.3. herkennen+alarmeren
7 Uitwendige wonden   3.9.2 herkennen groot 112/HAP of klein (definitieve hulp+advies)
    3.8.1.6 Borstletsel 112/HAP
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
      3.9.2 splinter
    3.9.2 wondzorg en verbanden (kompres, zwachtelen, hechtstrips)
8 Brandwonden   3.9.2 112/HAP advies, koelen
9 Kneuzing en verstuiking   3.9.3 koelen, zwachtelen, advies HAP
    3.9.3 spierscheur: koelen , advies HAP
10 Ontwrichting en botbreuken   3.9.3 onbeweeglijk houden, HAP/ zo nodig 112
      3.7 mogelijk wervelletsel (hoofd-hals stabilisatie)
11 Oogletsels   3.9.2 spoelen oog/afdekken (kapje) HAP (zittend)
    3.9.4 vuiltje zelf verwijderen, zo mogelijk
12 Vergiftiging   3.8.1.5 Via ademhaling
    3.8.5 letsels met gevolgen bewustijn 112 / HAP
    3.9.2 op ogen/huid Let op gevaar, 112/HAP advies
13 Elektriciteitsongevallen   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
14 Letsels door koude   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn
    3.9.1 lichte onderkoeling vrieswonden
    3.9.2 vrieswonden opwarmen HAP
15 Letsels door warmte   3.8.5 letsels met gevolgen bewustzijn hitteberoerte
    3.9.1 Hittekramp – hittestuwing
Ko = Kleine Ongevallen      
  Oorpijn   3.9.4 paracetamol, warmte, advies HAP
  Voorwerp in oor   3.9.4 insect verwijderen, overige HAP
  Bloedneus   3.9.4 snuiten tenzij, dichtdrukken, evt. advies HAP vragen
  gebitsletsels   3.9.4 tandarts tand terugplaatsen/bewaren wonde lip evt. advies HAP
  Insectensteken   3.9.5 112 bij hevige reactie, angel verwijderen, koude, evt. HAP
    3.9.5 tekenbeten advies HAP geven na verwijderen
  Zeediersteken   3.9.5 112 bij hevige reactie, heel warm water, evt. HAP
  Slangenbeten   3.9.5 112 bellen / snel naar SEH onbeweeglijk houden
  Eikenprocessierups   3.9.5 112 bij hevige reactie, huid strippen met plakband/pleister, spoelen
     
Kinderziekten     3.9.6 koorts: temperatuur nemen, laten drinken, paracetamol (zetpil/siroop)
      3.9.6 hoofdpijn, rustige donkere plek
      3.9.6 buikpijn, comfort evt. advies HAP
      3.9.6 braken 112 bij bloed anders HAP >2u braken
      3.9.6 diaree: drinken + ORS
      3.9.6 uitdroging: ORS/kokoswater evt. advies HAP
      3.9.6 allergie, koude, niet wrijven, evt. advies HAP bij zwelling
      3.9.6 overige ziekten: telefonisch advies HAP